Over ons

Onze missie - Notre misson

De Type Association Benelux® wil type-trainers en coaches helpen "netwerken". Ons belangrijkste doel is het Psychologisch Type op een ethische manier in de praktijk te brengen, zoals onder andere Jung, Katharine Briggs, Isabel Myers dat bedoeld hebben.

Dit vertaalt zich onder andere in de manier waarop de leden met elkaar omgaan en hun ervaringen delen. Wij geloven heel erg in diversiteit en in het positief omgaan met verschillen.

De meest bekende instrumenten die aan bod komen in ons netwerk zijn de MBTI® en de MTR-i®. Meer en meer melden zich echter leden die kennis en expertise meebrengen van nieuwere, Europese instrumenten zoals Insights, Jungian Type Index, Type Dynamics Indicator.

Le Type Association Benelux® ou "L’Association typologique Benelux®" souhaite favoriser les échanges entre les formateurs typologiques et les coachs. Notre mission la plus importante est de mettre en pratique les type psychologiques de manière éthique, tout comme l’ont fait Carl Jung, Katharine Briggs, Isabelle Myers et comme le fait toujours Steve Myers.

Cela se traduit, par exemple, par la qualité des rencontres entre nos membres et du partage de leurs expériences. Nous croyons fortement en la diversité et valorisons les différences.

Ons doel - Notre but

 Of onze leuze 'Je kunt pas vermenigvuldigen als je deelt' zegt het allemaal. En op vraag van onze leden trachten we onze onderzoekersrol beter en beter te vervullen.

Doel is ook om de leden/trainers ervaringen, oefeningen, tips, ideeën, literatuur laten uitwisselen. Zodat het ideeëngoed op een gefundeerde, grondige manier verder verspreid wordt.

De Type Association Benelux®  is hét kenniscentrum van psychologisch type. De ervaren trainers (15 jaar en meer ervaring in MBTI® en psychologisch type) bieden oefeningen, expertise en véél tips. Je kunt steeds bij hen terecht met specifieke vragen. 

Partager l’expérience des formateurs, échanger des exercices, les trucs du métier, des idées novatrices et aussi des supports pédagogiques afin de pouvoir développer les compétences typologiques de manière approfondie. 

La Type Association Benelux® est le centre d'expertise en type psychologique. Les formateurs avec plus de 15 ans d'expérience en MBTI et type psychologique aident volontier dans votre décourte "type" et avec des questions spécifiques !