Samenwerken op zijn Benedictijns

Netwerk event 21/03 of 27/03  : Samenwerken op z’n Benedictijns

Een korte schets van wat drie principes uit een 1500 jaar oude kloosterorde kunnen betekenen voor samenwerking in onze hedendaagse organisaties.
Samenwerken gaat niet altijd van een leien dakje alle goede methodieken en modellen ten spijt.


Vreemd eigenlijk want als je het ons één voor één vraagt, willen we allemaal op een plezierige en effectieve manier samenwerken.
Maar zet al die goedbedoelende eenlingen bij elkaar en hun welslagen is niet vanzelfsprekend.
In deze netwerkmiddag onderzoeken we drie ‘regels’ uit de benedictijner kloosterorde als inspiratie voor hoe het ook kan, gevolgd door een aantal vragen om je aan het denken te zetten.
Deze principes kun je direct concreet toepassen in je werk als trainer, coach en manager en sluit naadloos aan op het werken met MBTI /type