Het Barnum Effect

Zijn mensen het eens met hun gerapporteerde type?

In vele onderzoeken bij de ontwikkeling van de MBT®I stelden de researchers zich de vraag of de typebeschrijvingen niet in de categorie van het "Barnum effect" valt. Dit zijn beschrijvingen waar bijna iedereen het eens mee kan zijn. 

Om dit te na te gaan, kregen de proefpersonen die de MBTI® invulden een reeks typebeschrijvingen te lezen zonder dat zij vooraf hun type te horen kregen. De resultaten worden overduidelijk : de MBTI® is niet zoals een horoscoop en bestaan niet uit Barnum verklaringen. Dit soort onderzoeken horen bij de validiteitsstudies die nog steeds uitgevoerd worden.

Een heel interessant artikel van Anne Lepelaars over het Barnum Effect vind je hier http://blog.nti.nl/psychologie/het-barnum-effect/