Lidmaatschap

Leden van de Type Association Benelux genieten volgende voordelen

 • Netwerken in de ruime zin van het woord
 • Toegang tot de database van leden
 • Gratis downloaden van documenten, foto's, presentaties,...
 • Gratis deelname aan netwerknamiddagen-dé ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen !
 • Kortingen op boeken, presentaties, ....
 • Gereduceerde inschrijfprijs voor masterclasses en andere initiatieven
 • ......

Toetredingsvoorwaarden

 • Gekwalificeerd trainer zijn in MBTI®, MTR-i™, JTI, TDI, Insights, Disc, HBDI.
 • Bereid zijn de ethiek van de methodieken na te leven
 • Zich houden aan het huishoudelijk reglement

Lidgeld

 • € 195/jaar/lid
 • Bedrijfsabonnement (tot 10 leden): € 750/jaar
 • Wordt jaarlijks automatisch verlengd  tenzij 1 maand voor vervaldatum wordt stopgezet

 

Avantages réservés aux membres de l’Association Typologique Benelux

 • Réseau d’échange entre les membres
 • Accès à la base de données des membres
 • Possibilité de télécharger gratuitement des documents, photos, présentations etc..
 • Inscription gratuite aux après-midi de contacts, une occasion idéale pour échanger vos expériences
 • Rabais sur des livres, présentations, ....
 • Réduction sur l’inscription aux Master Class et autre initiatives
 • ......

Nos membres

 • Sont des formateurs/coach certifié MBTI®, MTR-i™, JTI, TDI, Insights, Disc, HBDI
 • Respectent scrupuleusement l’éthique d’utilisation de ces modèles
 • S’engagent à suivre le règlement intérieur de l’Association

Cotisation

 • € 195 par an, par membre
 • Abonnement Organisation (10 membres) : € 750 par an, par organisation
 • Prolongé  automatiquement chaque année à moins d'un mois avant la date d'échéance l'arrête est annoné